Introductie

 • In de psychologie zijn er honderden theorieën die menselijk gedrag proberen te verklaren. Elk psychologisch ziektebeeld heeft meerdere verklaringsmodellen met daarbij behorende behandelmethoden. Die zijn op hun beurt weer uitgewerkt in precieze behandelprotocollen voor specifieke doelgroepen. Om orde te scheppen in die veelheid […]

 • Als mensen hulp zoeken dan vinden ze het fijn om als een gelijkwaardig persoon bejegend te worden. Ze waarderen het als ze gezien en gehoord worden; dat hun verhaal, mening en ervaring er toe doen. Hulpverleners volgen vaak hun eigen koers. Er worden vragen gesteld, adviezen en interpretaties gegeven. Er wordt gerustgesteld, […]

 • Perceptual Control Theory (PCT) is een wetenschappelijke theorie die helpt om te verklaren en te begrijpen hoe mensen werken. Kern van de PCT is dat levende organismen (mensen bijvoorbeeld) er voortdurend naar streven om hun doelen te verwezenlijken. Dat streven naar doelen werkt volgens het mechanisme […]

Binnenkort

 • Driedaagse cursus Method of Levels

  22&23 juni + 14 september 2020 te Bunnik.

  Driedaagse intensieve MOL cursus waarin je veel oefent en leert begrijpen hoe en waarom de MOL werkt.

Nieuws

 • Op het Interdisciplinary conference on psychedelics research (ICPR) op 24-26 september presenteert Eva de Hullu een poster over de hiërarchische controle van percepties. De conferentie van april is verzet naar september Wat hebben PCT en [...]
 • De meeste publicaties over de PCT en de MOL zijn Engelstalig. Voor veel Nederlandse collega’s is vakliteratuur in hun eigen taal een stuk makkelijker te begrijpen. Wie wil er vertalen, in ruil voor gratis deelname aan een MOL cursus? […]

 • Wat te doen als cliënten moeilijk bij hun gevoelens kunnen komen?

  Wat te doen als cliënten moeilijk bij hun gevoelens kunnen komen?

  Soms kunnen cliënten heel moeilijk bij hun pijnlijke gevoelens komen. Het gevoel is er wel maar het komt er niet echt uit. Ze blijven er mee zitten ondanks dat ze zich willen uiten en ondanks de ruimte die de therapeut daarvoor biedt. Zo komt goede hulp niet op gang of het stagneert op cruciale momenten. [...]
 • Een levenloze GGZ?

  Een levenloze GGZ?

  Het leven verdwijnt zo langzamerhand volledig uit de GGZ. Voelende en denkende therapeuten die echt aandacht hebben voor hun cliënten worden met uitsterven bedreigd. Ze kunnen zich alleen nog handhaven door binnenskamers, buiten het zicht van zorgverzekeraars en vaak ook van het management, gesprekken van mens tot mens te hebben met hun cliënten. [...]
 • Hiërarchische organisatie van percepties

  Hiërarchische organisatie van percepties

  Om te begrijpen wat er in een Method of Levels (MOL) gesprek gebeurt, is het nodig om een beeld te hebben van onze hiërarchie van percepties zoals die in de Perceptual Control Theory (PCT) is geformuleerd. Wat we ervaren, hoe we iets ervaren, is op elk niveau van onze perceptuele hiërarchie verschillend. Het is belangrijk om de niveaus niet te zien als op-elkaar-volgend. Het is niet dat een signaal reist van de ene laag naar de volgende laag en overal iets doet. [...]
 • Wat is error?

  Wat is error?

  Error in PCT is het verschil tussen de referentiewaarde (hoe het moet zijn) en de input (hoe het nu is). De error is dus precies het signaal dat nodig is om je ervaring precies goed te maken. Stel dat je de watertemperatuur van je douche op 37 °C hebt ingesteld (referentie), en de huidige temperatuur (input) is 30 °C, dan is de error 7 °C. Door het water precies die hoeveelheid extra (7 °C) te verwarmen (de output) wordt het water precies goed (37 °C). [...]