Voor beginners

 • Leven
  In de psychologie zijn er honderden theorieën die menselijk gedrag proberen te verklaren. Elk psychologisch ziektebeeld heeft meerdere verklaringsmodellen met daarbij behorende behandelmethoden. Die zijn op hun beurt weer uitgewerkt in precieze behandelprotocollen voor specifieke [...]
 • Mol komt uit de grond

  Als mensen hulp zoeken dan vinden ze het fijn om als een gelijkwaardig persoon bejegend te worden. Ze waarderen het als ze gezien en gehoord worden; dat hun verhaal, mening en ervaring er toe doen. Hulpverleners volgen vaak hun eigen koers. Er worden vragen gesteld, adviezen en interpretaties gegeven. Er wordt gerustgesteld, […]

 • Steam Engine

  Perceptual Control Theory (PCT) is een wetenschappelijke theorie die helpt om te verklaren en te begrijpen hoe levende organismen hun omgeving en zichzelf veranderen zodat ze hun doelen bereiken. […]

 • Wat te doen als cliënten moeilijk bij hun gevoelens kunnen komen?

  Wat te doen als cliënten moeilijk bij hun gevoelens kunnen komen?

  Soms kunnen cliënten heel moeilijk bij hun pijnlijke gevoelens komen. Het gevoel is er wel maar het komt er niet echt uit. Ze blijven er mee zitten ondanks dat ze zich willen uiten en ondanks de ruimte die de therapeut daarvoor biedt. Zo komt goede hulp niet op gang of het stagneert op cruciale momenten. [...]
 • Een levenloze GGZ?

  Een levenloze GGZ?

  Het leven verdwijnt zo langzamerhand volledig uit de GGZ. Voelende en denkende therapeuten die echt aandacht hebben voor hun cliënten worden met uitsterven bedreigd. Ze kunnen zich alleen nog handhaven door binnenskamers, buiten het zicht van zorgverzekeraars en vaak ook van het management, gesprekken van mens tot mens te hebben met hun cliënten. [...]
 • Hiërarchische organisatie van percepties

  Hiërarchische organisatie van percepties

  Om te begrijpen wat er in een Method of Levels (MOL) gesprek gebeurt, is het nodig om een beeld te hebben van onze hiërarchie van percepties zoals die in de Perceptual Control Theory (PCT) is geformuleerd. Wat we ervaren, hoe we iets ervaren, is op elk niveau van onze perceptuele hiërarchie verschillend. Het is belangrijk om de niveaus niet te zien als op-elkaar-volgend. Het is niet dat een signaal reist van de ene laag naar de volgende laag en overal iets doet. [...]
 • Wat is error?

  Wat is error?

  Error in PCT is het verschil tussen de referentiewaarde (hoe het moet zijn) en de input (hoe het nu is). De error is dus precies het signaal dat nodig is om je ervaring precies goed te maken. Stel dat je de watertemperatuur van je douche op 37 °C hebt ingesteld (referentie), en de huidige temperatuur (input) is 30 °C, dan is de error 7 °C. Door het water precies die hoeveelheid extra (7 °C) te verwarmen (de output) wordt het water precies goed (37 °C). [...]