Aanmelding en betaling

Aanmelding vindt plaats door het aanmeldingsformulier op deze site te ondertekenen en te verzenden. Alternatief kunt u uw aanmelding per mail of post verzenden. U ontvangt binnen een week een reserverings-bevestiging. Uiterlijk een maand voor de start van de cursus ontvangt u bericht of de cursus met voldoende deelnemers kan doorgaan en een nota met het verzoek die binnen twee weken te voldoen. Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het cursusgeld. Binnen 14 dagen na inschrijving kan een deelnemer de deelname kosteloos herroepen. Daarna is de inschrijving definitief en gaat de deelnemer akkoord met de betalingsvoorwaarden.

Volgorde inschrijvingen

Bij inschrijvingen voor de cursus hanteert de cursusgever het tijdstip waarop het inschrijfformulier is ontvangen als selectiecriterium indien er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare cursusplaatsen.

Annulering

Annulering van uw inschrijving is uitsluitend schriftelijk (per e-mail) mogelijk. Tot 4 weken voor het begin van de cursus berekenen wij 40,- annuleringskosten. Daarna bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Als uw plaats kan worden ingenomen door een deelnemer die op de eventuele reservelijst staat, worden de cursuskosten teruggestort. De cursusgever heeft het recht om bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele cursus te annuleren. Uiteraard vindt in dit geval restitutie plaats van de betalingen. Als door dwingende of onvoorziene omstandigheden bij de docent of de cursuslocatie één of meerdere cursusdagen niet kunnen doorgaan wordt in overleg met de deelnemers gezocht naar een passende oplossing. Mocht dit niet lukken dan vindt restitutie plaats van de cursuskosten m.b.t. de gemiste cursusdag.

Auteursrecht

Op de in de cursus gebruikte literatuur en handouts geldt het auteursrecht. Deelnemers mogen de gebruikte documentatie uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

Klachten

Binnen vier weken ontvangt u een reactie op uw klacht. De cursusgever zet zich in om via redelijk overleg tot een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing te komen. Als dat niet lukt, zijn het tuchtrecht en de klachtenprocedure van het Nederlands Instituut van Psychologen van toepassing. Klachten worden binnen een termijn van 8 weken afgehandeld. Als er meer tijd nodig is wordt u hiervan direct op de hoogte gesteld en krijgt u een indicatie van de benodigde tijd. Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend en zal snel opgevolgd worden. Klachten worden altijd vertrouwelijk afgehandeld.

Ger Schurink, Ligusterstraat 1, 7621VJ Borne, 074-2666090, www.gerschurink.nl, www. methodoflevels.nl, info@gerschurink.nl