De Method of Levels in hoofdpunten

Hoe ontstaat psychisch lijden?

 • De Perceptual Control Theory (PCT) biedt hiervoor een heldere bondige uitleg
 • Psychische klachten/symptomen zijn de waarneembare uiting van controleverlies
 • Controleverlies ontstaat door langdurige onopgeloste onderliggende conflicten
 • Door een gebrek aan aandacht is geen of weinig besef van die conflicten
 • Manieren om problemen aan te pakken werken daardoor niet goed. Dat noemen we inflexibele controle

Wat maakt dat gesprekstherapie werkt als het werkt?

 • Het werkt als alle gevoelens en gedachten worden toegelaten, aandacht en erkenning krijgen
 • Ons ingebouwde, aangeboren reorganisatie-proces krijgt zo de juiste input en reorganiseert at random
 • Inzichten ontstaan, conflicten lossen op, controleverlies en symptomen nemen af

Doelen en taken van de therapeut

 • Ruimte bieden voor vrijuit praten over wat dan ook
 • Het gesprek ‘warm’ maken en houden
 • Verstoringen opmerken, zowel verbaal als non-verbaal
 • Niet in de weg zitten, alle vormen van beïnvloeding zoveel mogelijk beperken.

Houding van de therapeut