Sigmund omarmt de Method of Levels

drs.Yonda Poslavky.
In therapie is één van de taken van de therapeut het stellen van de juiste vraag. Maar wat is dat, de juiste vraag? De Method of Levels, een relatief jonge gespreksmethodiek, is daar duidelijk in. De juiste vraag heeft, kort gezegd, twee doelen. Ten eerste de aandacht van de cliënt bij de pijn te houden. Ten tweede de cliënt zich laten uiten over dat wat in hem leeft. Dit om de cliënt te helpen zelf de nodige inzichten te verkrijgen.
De juiste vraag heeft dus niet als doel dat jij als therapeut snapt waar het over gaat en komt niet voort uit een protocol dat afgewerkt moet worden. Dat betekent dat de MOL-therapeut vaak vragen stelt die andere mensen waarmee de cliënt over zijn problemen heeft gesproken niet stellen.
De Method of Levels is in Nederland nog niet zo heel erg bekend. Toch blijkt ’s lands beroemdste psychiater de methode omarmt te hebben.
Sigmund stelt met zijn “vrijwel?” en prima MOL-vraag.

Hij ook allerlei andere vragen kunnen stellen vanuit het perspectief van de MOL. Hierbij lettend op zogenaamde verstoringen, dat wat opvalt, anders is, verandert. En vanuit het ‘nu en hier in de spreekkamer,’ zonder adviezen te geven, te confronteren of gerust te stellen.
Zo had hij bij het eerste plaatje bijvoorbeeld kunnen vragen: “Halleluja?”, “Prijzen?”
Het tweede plaatje roept op om te vragen: “Ik zie je heel breed lachen, wat gaat er door je heen?” of “Geen therapie?”
Bij het derde plaatje zijn vragen als: “Godsdienstwaanzin?”, “Speelt op?”, “Ik zie dat je je ogen dichtknijpt en je mondhoeken naar beneden trekt, wat gaat er door je heen?” of “Wat is het probleem aan het opspelen van je godsdienstwaanzin?” voorbeelden van MOL-vragen.
De ene vraag is niet beter of slechter dan de ander. Het gesprek zou met een andere vraag een andere richting op gaan en daarmee een ander aspect van het probleem belichten. En dat is prima, zolang het doel van de vraag maar helder blijft.
Zolang daar aan voldaan wordt, kan de cliënt zich ontwikkelen langs zijn eigen wegen. Jij wordt dan bijrijder in plaats van stuurman in het proces van de cliënt. Hoe mooi is dat?
[Over wanen gesproken; er zijn enkele uitstekende publicaties over de MOL en de Perceptual Control Theory bij psychoses en dissociatieve stoornissen. Je gaat deze psychische klachten veel beter begrijpen en je krijgt helderheid hoe je hulp kunt bieden na het lezen van deze publicaties. Je vindt ze hier bij: MOL, psychose en dissociatie (4 artikelen)]

Komende MOL-cursussen

Driedaagse cursus Method of Levels in Bunnik is op 13/14 januari en13 februari 2020

Boek: Sta daar eens even bij stil! De Method of Levels. Timothy Carey (2017).

Hoe te bestellen? Maak € 7,50 over op Schurink, Borne, NL61 TRIO 0390 3645 76 met vermelding van ‘Stil!’ en stuur even een mailtje naar info@gerschurink.nl. Je ontvangt dan binnen 1 tot 3 werkdagen het boekje in ePub- en PDF-versie via je mail.

Help, ik heb last van help-reflexen!

Als ze hulp zoeken dan vinden de meeste mensen het fijn om als een gelijkwaardig mens bejegend te worden. Ze waarderen het als ze gezien en gehoord worden; dat hun verhaal, mening en ervaring er toe doen. Hulpverleners handelen vaak op de automatische piloot. Je kunt het help-reflexen noemen. Ze horen bij de onze aard, maar zijn ook aangeleerd in opleidingen. Bovendien kunnen ze voortkomen uit de behoefte aan controle bij de hulpverlener. Bijvoorbeeld als die zich erg ongemakkelijk voelt bij heftige emoties, zich sterk verantwoordelijk voelt, risico’s wil vermijden of waardering zoekt.

Helpende gesprekken worden beter als de hulpverlener optimaal aansluit bij wat de ander nodig heeft. Als hij met aandacht handelt vanuit een bewuste keuze en niet op basis van ingesleten routines zoals de help-reflexen.
Er worden vijf typen reflexen besproken en een korte checklist waarop je jezelf na afloop van gesprekken kunt scoren. Bewustwording helpt om minder vanuit de help-reflex te reageren.

De help-reflexen zijn in vijf rubrieken in te delen: de interpretatie-, meeleef-, advies-, afleid- en de correctie-reflex. Bij elke reflex hoort een bepaalde vooronderstelling en kenmerkend gedrag van de behandelaar. Als je die ingesleten gewoonten zo snel mogelijk herkent hoef je er niet aan toe te geven of je stopt ermee als je ze bewust wordt.

De vijf help-reflexen

De interpretatie-reflex
Aanname: het eigenlijke probleem ligt ergens anders en veel dieper, dus ik ga dat uitzoeken. Gedrag van de behandelaar: informatie verzamelen, samenvatten, spiegelen, uitvragen, ondervragen, interpretaties en diagnoses geven.

De meeleef-reflex
Aanname: jij hebt het moeilijk dus ik moet zorgen dat je je beter gaat voelen.
Gedrag van de behandelaar: geruststellen, kalmeren, goedpraten, meeleven, troosten, ondersteunen, afzwakken, prijzen, of complimenteren.

De advies-reflex
Aanname: jij begrijpt het niet goed daarom moet ik het je goed uitleggen.
Gedrag van de behandelaar: informatie, adviezen, oplossingen of logische argumenten aandragen, uitleggen of voorschrijven wat de ander moet doen.

De afleid-reflex
Aanname: jij voelt, denkt of doet iets dat te moeilijk, heftig, schadelijk of zinloos voor je is dus ik moet je aandacht ergens anders op richten.
Gedrag van de behandelaar: afleiden, negeren, ombuigen, afzwakken, wegwuiven of over iets anders praten.

De correctie-reflex
Aanname: jij doet iets dat dom, slecht of gevaarlijk is, daarom moet ik je stoppen.
Gedrag van de behandelaar: waarschuwen, nadelige gevolgen noemen, bekritiseren, preken of terechtwijzen.

Het stellen van vragen, het geven van adviezen, ondersteunen enzovoort is op zich niet het probleem. Het probleem is dat het routinematig gedaan wordt. Zonder er bij stil te staan of de cliënt op dit moment adviezen of ondersteuning nodig heeft. Zonder na te gaan of de onuitgesproken aannames kloppen zoals dat de ander niet de kracht, wijsheid, kennis of vaardigheden in huis heeft om zelf tot oplossingen te komen. Er wordt voorbij gegaan aan wat cliënten zelf vinden, willen en kunnen.

Evalueer jezelf op onnodige vijf help-reflexen
Zonder de help-reflexen worden alle gesprekken beter. Ga er eens een tijdje op letten. Beoordeel je zelf met enige regelmaat. Geef na afloop van een gesprek per reflex aan hoe goed het gelukt is om niet routinematig te reageren. Geef jezelf een rapportcijfer van 1-10 of een vijfpuntscore zoals –, -, +/-, + en ++

Score op vijf help-reflexen:
De interpretatie-reflex: De mee-leef-reflex:
De advies-reflex:
De afleid-reflex:
De correctie-reflex

Komende MOL-cursussen

Driedaagse cursus Method of Levels in Bunnik is op 13/14 januari en13 februari 2020

Boek: Sta daar eens even bij stil! De Method of Levels. Timothy Carey (2017).

Hoe te bestellen? Maak € 7,50 over op Schurink, Borne, NL61 TRIO 0390 3645 76 met vermelding van ‘Stil!’ en stuur even een mailtje naar info@gerschurink.nl. Je ontvangt dan binnen 1 tot 3 werkdagen het boekje in ePub- en PDF-versie via je mail.