De Method of Levels krijg je pas echt in de vingers door in één ruimte samen met collega’s veel te oefenen. Daarvoor is praktijkonderwijs noodzakelijk, face to face in dezelfde cursusruimte. Universiteiten laten nu hierom hun practicumonderwijs door gaan en wij ook onze MOL cursussen. In onze cursussen Method of Levels volgen wij de corona-richtlijnen die gelden voor hogescholen en universiteiten. Dat zijn de bekende richtlijnen, in het bijzonder 1,5 meter onderlinge afstand. We kunnen op deze manier zorgen voor bescherming tegen besmetting en ook de kwaliteit van ons onderwijs waarmaken.

De cursussen vinden plaats in de Witte Huisjes in Bunnik, gelegen aan de Kromme Rijn achter de Oude Dorpskerk. Naast kerkelijke en sociale activiteiten worden de ruimten verhuurd voor kleinschalige, niet-commerciële bijeenkomsten. Er zijn in onze cursussen maximaal 12 deelnemers die op meer van 1,5 meter van elkaar zitten aan losstaande tafels die gewoonlijk door twee personen gebruikt worden. De deelnemers zien er zelf op toe dat ze afstand bewaren als ze in beweging zijn en dragen dan een mondkapje.

Praktisch oefenen is het belangrijkste in onze cursussen en dat gaat meestal in tweetallen waarbij ieder aan een korte kant van de lange tafel zit en zo automatisch afstand houdt.

Ontsmettingsmiddelen zijn aanwezig op alle tafels, bij de voordeur en in de toiletten. De vier wc’s worden elk aan één groepje deelnemers toebedeeld.

De lunch wordt persoonlijk gereikt aan een loket. Verspreid over vier ruimten kan er in tweetallen op 1,5 meter afstand aan tafels geluncht worden. Als het weer het toelaat kun je ook naar buiten om te lunchen. Er zijn géén andere groepen in de Witte Huisjes aanwezig.

Restitutie van betaalde cursuskosten

Er vindt geen restitutie van de betaalde cursuskosten plaats als een deelnemer zichzelf afmeldt. Verhindering vanwege (mogelijke) besmetting, is net als andere redenen van verhindering, een risico dat door de deelnemer zelf gedragen wordt. Wel kun je bij verhindering een collega kosteloos als vervanger laten deelnemen. Indien er iemand van de wachtlijst beschikbaar is en de vrijgekomen plek overneemt, dan kan er wel restitutie van het cursusbedrag plaatsvinden.

Er vindt natuurlijk wel terugbetaling plaats als de cursus vanwege overheidsmaatregelen niet plaats kan vinden en/of als de verhuurder annuleert.