Internationale Online MOL cursus Februari 2021

Dr. Warren Mansell (Manchester University) en dr. Eva de Hullu (Open Universiteit) werken samen aan een open online MOL cursus, voor psychologen, therapeuten en anderen die met mensen werken van over de hele wereld.

De eerste sessie in oktober trok zo’n 200 belangstellenden, die een webinar bijwoonden en in kleine sessies nadien zelf de MOL toepasten.

Op 9 februari 2021 is een nieuwe webinar gepland, met opnieuw in de weken daarna de mogelijkheid om in kleine sessies onder leiding van een MOL facilitator aan de slag te gaan.

Meer informatie op de tijdelijke site: https://sites.google.com/view/methodoflevels/home. Schrijf je snel in via deze link, er zijn beperkt plaatsen.

We organiseren ook doorlopend online intervisie/supervisie sessies, zie hieronder voor meer informatie.