Method of Levels

Hoe voer je gesprekken zonder je cliënt en jezelf in de weg te zitten?

Workshops en cursussen

Docent: Ger Schurink

  • Driedaagse MOL-cursus: 15/16 januari en 13 februari 2020
  • Terugkomdag MOL: donderdag 6 februari 2020
  • Workshop Focus op Sensaties: vrijdag 7 februari 2020
  • PCT-studiedag: 17 maart 2020
  • MOL-cursus, juni 2020 (in voorbereiding) 

Driedaagse cursus Method of Levels
In Bunnik is op woensdag 15 + donderdag 16 januari en donderdag 13 februari een nieuwe cursus MOL gepland. De cursus start met twee aaneensluitende cursusdagen met heel véél oefenen. De deelnemers krijgen praktijkopdrachten om de MOL te leren gebruiken bij hun cliënten. Een derde cursusdag, drie weken later, is gericht op het verdiepen van eigen praktijkervaringen. De cursus is inclusief een supervisie-sessie na afloop van de training waarin de deelnemers hun praktijkvragen met de docent bespreken. Welkom zijn: psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, (psychiatrisch) verpleegkundigen, coaches, pastoraal werkers, lichaamsgerichte of beeldende therapeuten, POH’s enzovoort. Kortom: iedereen die helpende gesprekken voert kan deelnemen.
Als je je samen met een collega inschrijft geef ik jullie beiden 10% korting.
Meer informatie en aanmelden via de pdf’s onder aan deze pagina

Incompany-workshop of cursus op aanvraag

MOL-supervisie & -leertherapie (Het lidmaatschap van de VGCt heb ik per 8 maart 2019 beëindigd en ik bied geen door de VGCt erkende supervisie/leertherapie meer aan.)

Accreditatie
Ik vraag geen accreditaties meer aan. De kosten voor aanvragen bij al die verenigingen zijn veel te hoog en het levert bovendien veel onnodige rompslomp op. Bovendien wil ik graag deelnemers die voor de inhoud van mijn cursussen komen.

Meer informatie:
www.gerschurink.nl, 074-2666090 of info@gerschurink.nl

Method of Levels website http://www.methodoflevels.com.au

 

 

Wat therapeuten van de MOL vinden

Een dieper inzicht bij de cliënten zowel als bij mezelf.

Ik word door het gebruik van MOL, minder moe: Ik hoef minder expliciet empathie te uiten terwijl dat door MOL op natuurlijke manier gebeurt. Wonderlijk hoe dat werk. Dat zijn goede ervaringen.

Wat ik het meest krachtig vond was de eenvoud van de techniek; de MOL voelt als heel natuurlijk.

De cursus Method of Levels heeft me zeer geïnspireerd. Ik ben verrast door de veranderingen die ik opmerkte in mezelf en in de gesprekken met mijn patiënten.

De MOL is therapie geven zonder mezelf in de weg te zitten. Vertrouwen op wat er al in kennis/ervaring in mijn rugzak zit, en dan gewoon doen. Heerlijk om te kunnen werken met wat er in het hier en nu is.

Ik merk dat ik zelf in een flow kom en de tijd vergeet en dat cliënten echt tot inzichten komen en in de helicoptervisie komen.

De cursus heeft me een nieuwe manier van werken opgeleverd, waarbij de client zijn/haar eigen weg vindt.

Je hebt gesprekken met cliënten die je eerder nooit had.

Door het ‘mollen’ komen er nieuwe inzichten op!

Komende MOL-cursussen

Driedaagse cursus Method of Levels in Bunnik is op 13/14 januari en13 februari 2020

Boek: Sta daar eens even bij stil! De Method of Levels. Timothy Carey (2017).

Hoe te bestellen? Maak € 7,50 over op Schurink, Borne, NL61 TRIO 0390 3645 76 met vermelding van ‘Stil!’ en stuur even een mailtje naar info@gerschurink.nl. Je ontvangt dan binnen 1 tot 3 werkdagen het boekje in ePub- en PDF-versie via je mail.