Supervisie is de beste manier om, na een cursus MOL, nog beter te leren mollen. Supervisie is ook één van die weinige momenten waarop je je volledig, onder vier ogen, kunt focussen op je eigenaardigheden die jou belemmeren bij het helpen van bepaalde cliënten. Daarom doen we supervisie in de MOL-stijl: de aandacht komt ook hier al pratende terecht op waar de schoen hem wringt en krijg je vanzelf inzichten die je functioneren als therapeut zullen verbeteren. Waar nodig besteden we ook aandacht aan MOL-vaardigheden.

De MOL-supervisoren zijn Ellen Kersbergen en Ger Schurink. Wil je meer begrijpen van de Perceptual Control Theory, dan is Eva de Hullu degene die je kunt consulteren. Wij geven de supervisie via videobellen.