Bunnik, datum wordt nog bekend gemaakt

Focus op Sensaties (FOS) is een gesprekstherapeutische interventie die cliënten helpt die heel moeilijk bij hun pijnlijke emoties kunnen komen. Die zijn er wel maar worden geblokkeerd. Zo komt goede hulp niet op gang of het stagneert op cruciale momenten en problemen blijven bestaan. FOS is een eenvoudige direct toepasbare interventie die zeer effectief is omdat hij zich beperkt tot precies datgene wat maakt dat mensen met emotionele pijn echt opknappen. Lees hier verder over FOS.

Programma

datum volgt –  van 9:30 tot 16:30 uur

 • Kennismakingsronde
 • Met welk doel, bij welke cliënten of problemen wil je FOS gaan gebruiken?
 • Vragen n.a.v. de handleiding FOS.
 • Warming-Up: plenair MOL-vragen stellen bij een emotioneel beladen uitspraak.
 • Demonstratie van Focus op Sensaties door de docent.
 • Oefenen in tweetallen met FOS bij eigen thema’s.
 • Integratie van FOS in een lopend gesprek en in bestaande behandelingen.
 • Vragen uit de praktijk.

Voor wie?

Deelnemers aan een eerdere workshop of training Method of Levels.

Kosten

€ 195,- inclusief uitgebreide lunch.

Docenten

 • Ger Schurink, Ligusterstraat 1, 7621VJ Borne, 074-2666090, info@gerschurink.nl
 • Eva de Hullu, Open Universiteit, Zwolle, Klinische Psychologie
 • Assistent: Ellen Kersbergen, MOL- gesprekstherapeute

Inschrijving

Aanmeldingsformulier