drs.Yonda Poslavky.
In therapie is één van de taken van de therapeut het stellen van de juiste vraag. Maar wat is dat, de juiste vraag? De Method of Levels, een relatief jonge gespreksmethodiek, is daar duidelijk in. De juiste vraag heeft, kort gezegd, twee doelen. Ten eerste de aandacht van de cliënt bij de pijn te houden. Ten tweede de cliënt zich laten uiten over dat wat in hem leeft. Dit om de cliënt te helpen zelf de nodige inzichten te verkrijgen.
De juiste vraag heeft dus niet als doel dat jij als therapeut snapt waar het over gaat en komt niet voort uit een protocol dat afgewerkt moet worden. Dat betekent dat de MOL-therapeut vaak vragen stelt die andere mensen waarmee de cliënt over zijn problemen heeft gesproken niet stellen.
De Method of Levels is in Nederland nog niet zo heel erg bekend. Toch blijkt ’s lands beroemdste psychiater de methode omarmt te hebben.
Sigmund stelt met zijn “vrijwel?” en prima MOL-vraag.

Hij ook allerlei andere vragen kunnen stellen vanuit het perspectief van de MOL. Hierbij lettend op zogenaamde verstoringen, dat wat opvalt, anders is, verandert. En vanuit het ‘nu en hier in de spreekkamer,’ zonder adviezen te geven, te confronteren of gerust te stellen.
Zo had hij bij het eerste plaatje bijvoorbeeld kunnen vragen: “Halleluja?”, “Prijzen?”
Het tweede plaatje roept op om te vragen: “Ik zie je heel breed lachen, wat gaat er door je heen?” of “Geen therapie?”
Bij het derde plaatje zijn vragen als: “Godsdienstwaanzin?”, “Speelt op?”, “Ik zie dat je je ogen dichtknijpt en je mondhoeken naar beneden trekt, wat gaat er door je heen?” of “Wat is het probleem aan het opspelen van je godsdienstwaanzin?” voorbeelden van MOL-vragen.
De ene vraag is niet beter of slechter dan de ander. Het gesprek zou met een andere vraag een andere richting op gaan en daarmee een ander aspect van het probleem belichten. En dat is prima, zolang het doel van de vraag maar helder blijft.
Zolang daar aan voldaan wordt, kan de cliënt zich ontwikkelen langs zijn eigen wegen. Jij wordt dan bijrijder in plaats van stuurman in het proces van de cliënt. Hoe mooi is dat?
[Over wanen gesproken; er zijn enkele uitstekende publicaties over de MOL en de Perceptual Control Theory bij psychoses en dissociatieve stoornissen. Je gaat deze psychische klachten veel beter begrijpen en je krijgt helderheid hoe je hulp kunt bieden na het lezen van deze publicaties. Je vindt ze hier bij: MOL, psychose en dissociatie (4 artikelen)]

Komende MOL-cursussen

Driedaagse cursus Method of Levels in Bunnik is op 13/14 januari en13 februari 2020

Boek: Sta daar eens even bij stil! De Method of Levels. Timothy Carey (2017).

Hoe te bestellen? Maak € 7,50 over op Schurink, Borne, NL61 TRIO 0390 3645 76 met vermelding van ‘Stil!’ en stuur even een mailtje naar info@gerschurink.nl. Je ontvangt dan binnen 1 tot 3 werkdagen het boekje in ePub- en PDF-versie via je mail.