In de psychologie zijn er honderden theorieën die menselijk gedrag proberen te verklaren. Elk psychologisch ziektebeeld heeft meerdere verklaringsmodellen met daarbij behorende behandelmethoden. Die zijn op hun beurt weer uitgewerkt in precieze behandelprotocollen voor specifieke doelgroepen.

 Om orde te scheppen in die veelheid aan mogelijkheden wordt psychologen op het hart gedrukt om vooral evidence-based te werken. Wie wat meer weet van dit soort onderzoek heeft gemerkt hoe ver de wetenschap af staat van de praktijk. Wie met cliënten werkt weet dat de diagnoses en richtlijnen niet aansluiten op de concrete problemen die individuele mensen ervaren.

 We zitten met een crisis in psychologisch onderzoek waarvan de positieve resultaten niet repliceerbaar zijn. We zitten met een wirwar aan theorieën die met elkaar botsen en desondanks naast elkaar kunnen blijven bestaan. In de klinische praktijk hebben we geen goede verklaringen waarom psychisch lijden bestaat en wat je eraan kunt doen. We kunnen de psychische klachten namen geven en die namen clusteren en classificeren, maar van begrijpen is geen sprake. We komen er in de psychologie en psychotherapie niet meer uit.

Als je de psychologie vanaf een afstandje bekijkt, wat zie je dan? Hoe komt het dat we er niet uitkomen? Vanaf die afstand zie je hoe die wirwar geen chaos is, maar dat een groter beeld ontbreekt. Wij denken dat een fundamentele theorie ontbreekt, van waar uit je alles kan begrijpen.

Rotstekening in Alta, Noorwegen. Doelen zijn van alle tijden.

De Perceptual Control Theory brengt die eenheid in de psychologie. Het is een wetenschappelijke theorie die helpt om op fundamenteel niveau te begrijpen hoe mensen en andere levende organismen werken. Deze theorie zal een revolutie teweegbrengen in de psychologie omdat ze de gangbare theorieën enorm in verklaringskracht overtreft. Bovendien levert de PCT een bruikbare gespreksmethode: de Method of Levels, een transdiagnostische benadering die werkt bij alle vormen van psychisch leed ongeacht de diagnose.

In ons werk, op deze website, in workshops, cursussen en onderzoek, richten we ons op het verspreiden van de Perceptual Control Theory en de interventies die daaruit voortvloeien. Vanuit dit perspectief beschouwen we mensen als levende wezens die zelf hun ervaringen vormgeven. Dit is de psychologie van levende wezens, en wat ons betreft het begin van de revolutie die het leven terugbrengt in de psychologie.

Eva de Hullu & Ger Schurink