MOL: een transdiagnostische gespreksmethode

Rotstekening mol, Albuquerque

Een zeer persoonlijke en respectvolle manier van helpen

Als mensen hulp zoeken dan vinden ze het fijn om als een gelijkwaardig persoon bejegend te worden. Ze waarderen het als ze gezien en gehoord worden; dat hun verhaal, mening en ervaring er toe doen. Hulpverleners volgen vaak hun eigen koers. Er worden vragen gesteld, adviezen en interpretaties gegeven. Er wordt gerustgesteld, getroost, gespiegeld, geconfronteerd en gewaarschuwd. Kortom: hulpverleners zijn veel aan het woord. Dat gaat regelmatig op de automatische piloot, hoort bij de menselijke aard, is vaak aangeleerd in opleidingen en ‘moet volgens de richtlijnen’. Bovendien kan de manier waarop een gesprek gevoerd wordt ook voortkomen uit een sterke behoefte aan controle, waardering of veiligheid bij de helper. Bijvoorbeeld als die zich erg ongemakkelijk voelt bij heftige emoties, zich over-verantwoordelijk voelt, risico’s wil vermijden of goedkeuring zoekt.

Zo kan een hulpverlener zijn gesprekspartner in de weg zitten omdat advies, uitleg, empathie et cetera niet goed past bij wat de ander op dat moment werkelijk nodig heeft. Alle helpende gesprekken worden beter als de hulpverlener optimaal aansluit bij de ander. Als hij bewust met aandacht handelt en niet op basis van ingesleten gewoonten, regels, richtlijnen, zorgpaden, modules of protocollen

Wat ik het meest krachtig vond was de eenvoud van de techniek; de MOL voelt als heel natuurlijk.

Deelnemer MOL cursus

De cliënt bepaalt

Het is een gespreksmethode waarin de hulpverlener zeer spaarzaam is met adviezen, oefeningen, uitleg, interpretaties en steunende opmerkingen. Het is een zeer cliëntgerichte manier van helpen die maximaal de regie in handen legt van cliënten en zeer sterk een beroep doet op eigen kracht, verantwoordelijkheid en inzicht. De MOL is ontwikkeld als een op zichzelf staande manier van helpende gesprekken voeren. Vanwege zijn eenvoudige karakter kan de MOL goed met andere interventies gecombineerd worden. Bijvoorbeeld met het bepalen van de onderwerpen voor een gesprek, bij het bespreken van twijfel als er keuzen gemaakt moeten worden, om de motivatie voor verandering te vergroten, bij emotionele verwerking, in cognitieve herstructurering, bij overleg over huiswerk-, exposure-opdrachten en actieplannen of als een gesprek vastloopt. Praten over moeilijke onderwerpen krijgt door de MOL véél meer emotionele diepgang.

Vragen bij verstoringen

Emotionele en cognitieve veranderingen ontstaan volgens de MOL door bewustwording hoe de huidige gevoelens, gedachten en gedrag conflicteren met belangrijke opvattingen, waarden of doelen. Het is een vorm van ‘conversationele’ exposure waarbij de hulpverleners twee belangrijke taken heeft: de cliënt stimuleren om te blijven stilstaan het onderwerp en gericht door te vragen bij verstoringen in het gesprek. Met andere woorden: in het gesprek wordt de aandacht steeds intens gericht op waar de ‘pijn’ zit.

Essentieel in de MOL is het opmerken en stil staan bij verstoringen in het verhaal van de cliënt. Dit zijn de (non)verbale veranderingen zoals aarzelen, een andere gelaatsuitdrukking, wegkijken, onrustige bewegen, ander taalgebruik of een evaluerende opmerking maken. Op dat moment dienen zich vaak op de achtergrond belangrijke gevoelens en gedachten aan. Door deze de volle aandacht te geven wordt de cliënt zich meer bewust van de verschillende kanten van het probleem. Wat op de achtergrond speelt komt naar de voorgrond. Er ontstaat een perspectief dat het oorspronkelijke probleem overstijgt, een helicopterview waarbij het probleem vanuit een hoger niveau gezien wordt. Vandaar het woord ‘levels’ in de MOL. Met deze inzichten ziet de cliënt manieren om het probleem zelfstandig verder aan pakken of het lost zich vaak ‘vanzelf’ op.

Uitgangspunten en kenmerken

De MOL is therapie geven zonder mezelf in de weg te zitten. Vertrouwen op wat er al in kennis/ervaring in mijn rugzak zit, en dan gewoon doen. Heerlijk om te kunnen werken met wat er in het hier en nu is.

Deelnemer MOL cursus

Het uitgangspunt van de MOL is dat mensen meestal zelf de kennis in huis hebben voor het oplossen van hun psychische problemen. Ze zien echter geen uitweg omdat ze hun pijnlijke gevoelens en gedachten het liefst zoveel mogelijk uit de weg gaan en er daardoor geen goed zicht meer op hebben. Het doel van de MOL is om al pratende alle kanten van het probleem zo gedetailleerd mogelijk onder de aandacht te brengen zodat er steeds meer emotioneel inzicht en verwerking komt.

De kenmerken van de MOL:
  • De cliënt bepaalt zelf in elke sessie het gespreksonderwerp. Hij bepaalt ook wanneer en hoe vaak hij afspraken wil.
  • Er worden geen therapeutische interventies gedaan of protocol gevolgd.
  • De therapeut houdt de aandacht van de cliënt steeds dicht bij het onderwerp door er voortdurend nieuwsgierige vragen over te stellen.
  • Hij merkt verstoringen en evaluatieve opmerkingen op en vraagt gedetailleerd door naar gevoelens en gedachten op dat moment.
  • De therapeut is zeer spaarzaam in het geven van uitleg, interpretaties, adviezen of oefeningen. Hij volgt meer dan dat hij stuurt.

Je hebt gesprekken met cliënten die je eerder nooit had.

Deelnemer MOL cursus