Method of Levels

Hoe voer je gesprekken zonder je cliënt en jezelf in de weg te zitten?

Contact

drs. Ger Schurink, gz-psycholoog/psychotherapeut
Ligusterstraat 1, 7621VJ Borne, 074-2666090
info@gerschurink.nl

Ik heb geen secretariaat en ben meestal op werkdagen tussen 13:30 en 14:00 uur telefonisch het beste bereikbaar.

Sinds 1992 heb een praktijk in Borne/Hengelo (Twente). Aan cliënten geef/gaf ik individuele therapie en coaching. Therapeuten in de geestelijke gezondheidszorg, zoals psychologen, psychotherapeuten en psychiaters maar ook coaches, verpleegkundigen en andere professionele ‘praters’ kunnen bij mij vakgerichte trainingen, supervisie en leertherapie volgen.

Zeer beperkt en voor korte trajecten neem ik nieuwe cliënten voor gesprekstherapie of coaching aan. Wel ben ik beschikbaar voor leertherapie, supervisie en coaching van collega’s.

Ik heb veel werkervaring en ben goed op de hoogte van de stand van zaken in mijn vakgebied. Mijn clienten en cursisten waarderen mijn praktische, heldere en nuchtere aanpak. Humor vind ik belangrijk in mijn werk, evenals oplossingen zoeken buiten de bekende paden. Mijn streven is om methoden te gebruiken waarin de regie bij de cliënt ligt.

Als behandelend psycholoog werk ik vanaf 1980 in allerlei settingen in de geestelijke gezondheidszorg. Sinds 1992 ben ik als docent en supervisor actief in postdoctorale opleidingen voor psychologen, psychiaters en psychotherapeuten. Ik heb jarenlang cursussen directieve- en cognitieve therapie gegeven. Vanaf 2003 geef ik trainingen in Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Transdiagnostische benaderingen worden steeds belangrijker. De Method of Levels (M.O.L.) is zo’n nieuwe transdiagnostische gesprekstherapie en heeft als uitgangspunt dat mensen de kennis in huis hebben om voor hun psychische problemen zelf oplossingen te vinden. Het is een verademing om met de M.O.L. te werken. Ook bij problemen die niet mooi in een diagnostisch vakje passen. Cliënten knappen er van op en ervaren een sterke eigen inbreng en voor therapeuten is het een opluchting om effectieve hulp te bieden zonder gebonden te zijn aan overbodige richtlijnen. Een uitgebreidere uitleg over mijn werkwijze vindt je onderaan deze pagina in de pdf: Wat is de Method of Levels?

Mijn belangrijkste beroepskwalificaties zijn:

– Universitaire opleiding klinische psychologie, afgerond in 1983
– Psycholoog NIP, sinds 1984
– BIG nummer gz-psycholoog: 69041774625, sinds 1998
– BIG nummer psychotherapeut: 89041774616, sinds 1999
– Gedragstherapeut VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie) sinds 1990
– Supervisor/leertherapeut/docent VGCt, sinds 1995 (Mijn lidmaatschap heb ik in maart 2019 opgezegd)

Met zorgverzekeraars ben ik vanaf 2014 geen contracten meer aangegaan vanwege de onredelijke en onnodige verplichtingen, regels, beperkingen en tarieven.

Algemene cursusvoorwaarden

Ger Schurink

Komende MOL-cursussen

Driedaagse cursus Method of Levels in Bunnik is op 13/14 januari en13 februari 2020

Boek: Sta daar eens even bij stil! De Method of Levels. Timothy Carey (2017).

Hoe te bestellen? Maak € 7,50 over op Schurink, Borne, NL61 TRIO 0390 3645 76 met vermelding van ‘Stil!’ en stuur even een mailtje naar info@gerschurink.nl. Je ontvangt dan binnen 1 tot 3 werkdagen het boekje in ePub- en PDF-versie via je mail.